Tuyển dụng

  1. Tuyển 3 nhân viên bán hàng online
  2. Tuyển 1 nhân viên xử lý hình ảnh, xây dựng nội dung, quản trị web
  3. Tuyển 1 shipper chuyên nghiệp.

Liên hệ: 0335.434.031